Danske Medier og dagbladene

Danske Medier varetager interesserne for dagbladene på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for dagbladene.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen, der bringer de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe dagbladene i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

ELLER LINK TIL ANDET? DAGSPRESSENS FOND? ÅRETS AVISSIDE?

Målinger

Danske Medier laver en række målinger for dagbladene, både i form af læsertal, webtrafik og annoncestatistik.

Politisk interessevaretagelse

Danske Medier varetager dagbladenes politiske interesser i en række sager.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE, HØRINGSSVAR E.L.

Dagbladene i foreningen

I Danske Medier er der to stående udvalg, Redaktionelt udvalg og Distributionsudvalget, hvor dagbladene er repræsenteret. Derudover driver Danske Medier også et Netværket Dagbladene.

For kontakt til Redaktionelt udvalg henvises til chefjurist, Holger Rosendal. For kontakt til Distributionsudvalget henvises til seniorkonsulent og redaktør, Christian Kierkegaard. For kontakt til Netværket Dagbladene henvises til Thomas Rønnow.

Historien

Dagbladene blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af Danske Dagblades Forening. I dag varetager Danske Medier dagbladenes interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Historien om De Danske Dagblade

Nyheder

Holger Rosendal

Chefjurist, cand.jur.
hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir. tlf: 33 97 42 32
Medieansvar. Presseetik. Strafferet. Retspleje. Ophavsret. Radio- og tv-lovgivning.

Christian Kierkegaard

Seniorkonsulent og redaktør, journalist
ck@danskemedier.dk
Mobil: 20 21 67 92
Dir. tlf: 33 97 42 90
Medienyheder. Distribution. Mediestøtte. Vilkår for uddannelse.