Danske Medier og dagbladene

Danske Medier varetager interesserne for dagbladene på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for dagbladene.

Politisk interessevaretagelse

Danske Medier varetager dagbladenes politiske interesser i en række sager.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe dagbladene i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

IKONER/KNAPPER:

FAQ (med link til vejledningsdelen af den)

Målinger

IKONER/KNAPPER:

Læsertal

Webtrafik

Dagbladenes annoncestatistik

Dagbladene i foreningen

I Danske Medier er der to stående udvalg, Redaktionelt udvalg og Distributionsudvalget, hvor dagbladene er repræsenteret. Derudover driver Danske Medier også et Netværket Dagbladene.

Ved ønske om referat fra møder eller kontakt til udvalg eller netværk kan nedenstående formular benyttes.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen, der bringer de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

TILMELDING TIL NYHEDSBREVENE: http://eepurl.com/cNzTNf

Historien

Dagbladene blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af Danske Dagblades Forening. I dag varetager Danske Medier dagbladenes interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Historien om De Danske Dagblade

SLIDER MED DAGBLADSMEDLEMMERNE