Danske Medier og ugeaviserne

Danske Medier varetager interesserne for ugeaviserne på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for ugeaviserne.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver et nyhedsbrev for ugeaviserne der udkommer ca. seks gange årligt med redaktionelle og kommercielle nyheder for ugeaviserne, samt interviews og særartikler med fokus på ugeavisområdet. Derudover udgiver Danske Medier også et ugentligt nyhedsbrev for hele mediebranchen.

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe ugeaviserne i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

Målinger

Danske Medier laver en række målinger for ugeavismarkedet, både i form af oplagstal, reklameforbrug og webtrafik omkring ugeavismediet.

Politisk interessevaretagelse

Danske Medier varetager ugeavisernes politiske interesser i en række sager.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE / HØRINGSSVAR E.L.

Ugeaviserne i foreningen

I Danske Medier er der to stående udvalg, Redaktionelt udvalg og Distributionsudvalget, hvor ugeaviserne er repræsenteret, samt et fagudvalg for Ugeaviser.

Kontakt redaktør, Christian Kierkegaard, ved ønske om referat fra møder eller kontakt til udvalg.

Christian Kierkegaard

Seniorkonsulent og redaktør, journalist
ck@danskemedier.dk
Mobil: 20 21 67 92
Dir. tlf: 33 97 42 90
Medienyheder. Distribution. Mediestøtte. Vilkår for uddannelse.

Historien

Ugeaviserne blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af foreningen Ugeaviserne. I dag varetager Danske Medier ugeavisernes interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Historien om foreningen Ugeaviserne