Pressekort udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

Pressekort udstedes efter Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 og er oprindeligt primært et redskab til brug for journalisters arbejde med rets- og politireportage:

Kort udstedes af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer.
Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ) Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen.

Pris:
Nyudstedelse og fornyelse koster kr. 250,00.

Husk at betaling IKKE kan ske kontant
– Faktura fremsendes ved modtagelse af denne ansøgning, og kortet vil blive sendt til ansøgeren, når indbetalingen er registreret.

Levering.
Kortet leveres normalt indenfor 12 arbejdsdage, fra bestilling er modtaget. (Hastelevering – maks. 6 arbejdsdage – koster 475 kr. Hvis hastelevering ønskes, skal det anføres på ansøgningen)

Hent ansøgningsskema her
Pressekort – Nyt kort – Danske Medier_juni2017
Pressekort – Fornyelse – Danske Medier_juni2017

Skema udfyldes og indsendes sammen med vedhæftet foto (jpeg, tif eller pdf format) per email til pressekort@danskemedier.dk

For spørgsmål angående pressekort, skriv til: pressekort@danskemedier.dk