Danske Medier har stiftet IAB Danmark som et interessenetværk med det klare formål at etablere en fælles forståelse på tværs af udgivere, bureauer, platforme og annoncører for at udvikle markedet for digital annoncering. Organisationen skal opstille fælles guidelines og arbejde for, at de juridiske rammebetingelser tager hensyn til den digitale annoncesektors behov i Danmark og internationalt, samt sørge for at den samfundsmæssige værdi af digital annoncering er veldokumenteret og bredt anerkendt blandt myndigheder, forbrugere og alle kommercielle markedsaktører.

Som medlem eller interessemedlem af Danske Medier er man automatisk med i IAB Danmark, med mindre man ikke ønsker at være det. Det er også muligt at melde sig ind i IAB Danmark uden af blive medlem af Danske Medier, selv om IAB Danmark har status af et interessenetværk under Danske Medier.

Arbejdet er i høj grad forankret omkring arbejdsgrupper, publikationer, seminarer og andre events.

Allan Sørensen

Digital chef, cand.polit.
as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81
Interessevaretagelse i EU og Danmark. Persondata- og e-Databeskyttelseslov. IAB Danmark.